Zákon o klimatu a změny v Evropské komisi

Europoslanci v rámci plenárního zasedání 5.-8. října odhlasovali změny v Evropské komisi, v oblasti klimatu a diskutovali o zásadách právního státu

Odhlasováno bylo, že do roku 2050 musí všechny země EU být klimaticky neutrální. Parlament též vyzval ke snížení emisí o 60 % do roku 2030 (ve srovnání s úrovněmi z roku 1990). EU byla vyzvána, aby podporovala modely obhospodařování lesů, které zajistí jejich ekologickou a ekonomickou udržitelnost. Mairead McGiunessová byla schválena ke jmenování komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů, portfolio místopředsedy Valdise Dombrovskise bude rozšířeno o odpovědnost za obchod. Poslanci vyzvali k posílení principů právního státu v rámci celé Evropy prostřednictvím nového mechanismu, jenž zohledňuje dodržování těchto zásad v otázce přijímání finančních prostředků EU. Členské státy EU byly nabádány k důraznějším opatřením v boji proti dopadům krize způsobené koronavirem na mladou populaci tím, že se tito mladí budou moci zaregistrovat do systému záruk, který jim nabídne kvalitní a různorodá pracovní místa či stáže.

Zdroj: ZDE.