Na budoucí pandemii s novým Virologickým ústavem

Podklady pro návrh na vznik nového Virologického ústavu jako možnosti pro boj s budoucí pandemií sestavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Již od roku 1953 u nás Virologický ústav existoval pod záštitou Československé akademie věd, po rozdělení federace ovšem zůstal Slovenské akademii věd v Bratislavě. Ačkoliv Akademie věd ČR disponuje laboratořemi a pracovišti při různých výzkumných ústavech a nejinak je tomu u některých vysokých škol, chybí zde ucelená instituce pokrývající celou oblast virologie s dostatečným prostorem a vybavením, která by připravovala též novou generaci virologů. Taková instituce by mohla vzniknout jako jeden z ústavů AVČR a disponovala by zevrubnou virovou databankou nejen lidských, ale i živočišných a rostlinných virů. AVČR je se svým záběrem všech vědních oblastí ideálním kandidátem, nicméně je potřeba ještě hodně příprav a vyjednávání, včetně schválení vládou, aby se tento projekt uskutečnil.

Zdroj: ZDE.