Zpráva o dodržování principů právního státu v EU

Evropská komise publikovala první výroční zprávu o stavu dodržování principů právního státu v rámci členských zemí EU

Zpráva zahrnuje hodnocení z hlediska čtyř hlavních pilířů klíčových pro právní stát: justiční systém, protikorupční rámce, svoboda a pluralita sdělovacích prostředků a ostatní otázky zahrnující rovnováhu demokratické správy. Cílem nového reportu je rozšířit portfolio již existujících preventivních nástrojů EU a nastartovat celounijní debatu o výzvách, přístupech a řešení otázek týkajících se hodnot právního státu. Mezi klíčová zjištění patří, že řada členských států provádí reformy směřující k posílení soudní nezávislosti na ostatních složkách moci a mnozí občané EU si užívají vysoké mediální svobody a pluralismu. Naopak v některých státech v tomto směru pozorujeme opačné tendence. Pozitivním příspěvkem je také to, že mnohé státy přijaly rozsáhlé protikorupční strategie a pracují na ústavních reformách zajišťujících posílení institucionální kontroly a rovnováhy.  Vyvstávají také výzvy, jak čelit dodržování zásad právního státu za probíhající pandemie. Jejich řešení je neustále pod dozorem Evropské komise.

Zdroj: ZDE.