Program Manifesto

Komise zahajuje program Manifesto s cílem maximalizovat dostupnost výsledků výzkumu v boji proti Covid-19.

Program stanoví hlavní zásady pro příjemce grantů z EU na výzkum v oblasti prevence, testování, léčby a očkování proti koronaviru, aby zajistil, že výsledky jejich výzkumu budou přístupné všem a že bude zaručena také návratnost veřejných investic. Hlavní zásadou programu je zveřejňování generovaných výsledků a jejich okamžitá dostupnost. Vědecké práce, informace o výzkumu a celkově všechny informace, týkající se koronaviru, by taktéž měly být volně dostupné, a to alespoň do doby, dokud bude koronavirová situace podle WHO nouzovou v oblasti veřejného zdraví v národním měřítku.
Zdroj: ZDE