Zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Dne 24. července zasedla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Předmětem zasedání byl Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2021.

Pro rok 2021 Rada schválila částku ve výši 38,2 mld. Kč, pro rok 2022 ve výši 39,5 mld. Kč a pro rok 2023 ve výši 39,5 mld. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2021 je o 1,96 mld. Kč vyšší než na rok 2020. K navýšení došlo především v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí, kde budou finanční prostředky využity na nové výzkumné potřeby, které bude třeba zajistit s ohledem na koronavirovou krizi. Distribuce finančních prostředků bude financována zejména premiérem a RVVI.

Zdroj: ZDE