EIC financuje první projekty evropského Green Dealu

Evropská rada pro inovace zafinancovala částkou před 307 milionů Eur začínající podniky.

Jedná se o malé a střední podniky, které svými projekty přispívají k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a Plánu na podporu oživení Evropy. Vítězné návrhy se pohybují v oblasti od automobilového, leteckého a námořního průmyslu, až po pokročilé materiály nebo technologie internetu věcí. U více než třetiny financovaných podniků jsou ve vedení ženy, což je velký nárůst oproti počtu financovaných podniků v předchozích kolech.

Zdroj: ZDE