Strategický plán „Evropské univerzity vytvářejí budoucnost“

Dne 26. června 2020 představila Asociace evropských univerzit strategický plán s názvem „Evropské univerzity vytvářejí budoucnost“.

Dokument zdůrazňuje důležitost silných univerzit za účelem řešení společenských výzev, jako je například pandemie Covid-19, změna klimatu, nedostatek zdrojů, stárnutí populace, migrace a správa umělé inteligence. EUA ve svém plánu představuje vizi, hodnoty, cíle, priority a pracovní metody. Dokument byl vytvářen rozsáhlými konzultacemi s členy asociace, externími stranami a zaměstnanci. Bude informovat o vývoji ročních operačních plánů asociace, které stanoví konkrétní opatření a zároveň bude relevantní při stále se měnících okolnostech.
Zdroj: ZDE