Skupina EIB a Banco Sabadell pomohou malým a středním podnikům

Skupina EIB a Banco Sabadell poskytla 576 milionů Eur pro malé a střední podniky.

Skupina Evropské investiční banky (EIB) se spojila s Banco Sabadell na podporu malých a středních podniků, což jsou podniky nejvíce zasažené ekonomickým úpadkem v důsledku COVID-19. Proto skupina EIB poskytla, prostřednictvím Evropského investičního fondu, španělské bance Banco Sabadell záruku ve výši 96 milionů Eur na portfolio sekuritizace úvěrů, což bance umožní zvýšit svou úvěrovou kapacitu a nabídnout tak 576 milionů Eur na financování projektů španělských firem, primárně malých a středních podniků. Dohoda zahrnuje závazek banky prosazovat financování spojené s opatřeními v oblasti klimatu, což je jedním z klíčů pro zotavení Evropy po koronavirové krizi.Část těchto financí bude poskytnuta na investice podporující opatření v oblasti klimatu. Projekt je podporován z Investičního plánu pro Evropu.