EK k Zelené dohodě pro Evropu

Evropská komise publikovala konzultaci ohledně Zelené dohody pro Evropu.


Konzultace je otevřena pro celou komunitu v oblasti výzkumu a inovací, za účelem formulace hlavních rysů týkající se výzvy Zelené dohody pro Evropu, která je součástí programu Horizon 2020. Boj proti změně klimatu a dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 je jednou z hlavních priorit Evropské komise. Na podporu této priority Evropská komise posiluje ještě i výzkum související s ekologickými dohodami a otevírá dohody věnované právě této prioritě v rámcovém programu Horizon 2020. Výzva Zelená dohoda pro Evropu zmobilizuje výzkum a inovace s cílem podpory spravedlivého a společenského přechodu na udržitelnější ekologičtější hospodářství. Očekává se, že projekty přinesou rychle viditelné výsledky a zároveň prokážou, jak rychle může výzkum poskytnout konkrétní řešení pro dosažení hlavních priorit. Kromě technologického rozvoje výzva podporuje i experienty a sociální inovace za účelem nalezení nových způsobů, jak do těchto akcí zapojit společnost a občany.

Zdroj: ZDE