Elsevier podepsal dohodu o otevřeném přístupu

Nakladatelská společnost Elsevier podepsala dohodu o otevřeném přístupu ke svým publikacím.

Nakladatelská společnost Elsevier, jedna z největších vědeckých vydavatelů, která vydává publikace pro instituce a odborníky v oblasti vědy a zdravotní péče za účelem jejich konstantního rozvoje znalostí, podepsala dohodu o otevřeném přístupu ke svým publikacím. Tato dohoda je výsledkem několikaletého tlaku na nakladatelství, které dlouhé roky bojovalo proti trendu otevírání přístupu a zároveň v minulosti nebylo ochotné ustoupit z vysokých poplatků za přístup ke svým publikacím. Dohoda je uzavřena mezi nakladatelstvím na jedné straně a Asociací univerzit v Nizozemsku, Nizozemskou federací univerzitních lékařských center a Nizozemskou radou pro výzkum na straně druhé do 31. prosince 2020. Ke vzniku dohody přispěla zejména současná situace, kdy je podle Roberta Smitse, prezidenta univerzity v Eidhovenu, znemožnění otevřeného přístupu k vědeckým datům, nemorální. Dále k rozhodnutí přispěla i řada personálních změn v samotném nakladatelství.

Zdroj: ZDE