Krize zvětší investiční mezeru ve vysokoškolském vzdělávání

EUA vyzývá tvůrce politik, aby v post-COVID 19 záchranných balíčcích upřednostnili výzkum a inovace.


Současná recese by mohla znovu snížit veřejný rozpočet a zvýšit mezeru v investicích do vysokoškolského vzdělávání mezi členskými státy EU. Podle Asociace evropských univerzit (EUA) je nutné vytvořit nové strategie, aby koronavirová krize nezpůsobila zvyšování rozdílů mezi západní a východní částí Evropské unie. Největší problém bude v zemích, které po krizi v roce 2008 snížily rozpočet pro vysokoškolské vzdělání a výzkum. Podle analýzy, kterou provedla EUA, mají krátkodobá rozhodnutí, která vlády provedly v období krize v roce 2008, dlouhodobý negativní efekt. Státy jako Lucembursko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Rakousko a Dánsko, do oblasti vysokoškolského vzdělání investice zvýšily, zatímco státy jako Česká republika, Rumunsko, Slovensko a Irsko investice snížily i přes trvalý hospodářská růst.