Posílení žen v zemědělství

Evropský inovační a technologický institut nabízí nový program, který podpoří ženy v podnikatelském v agropotravinářském odvětví.

Cílem programu je motivovat ženy začínající v podnikání, vybavit je vhodnými znalostmi, sebedůvěrou a kontakty v začátcích jejich podnikání a při rozvoji udržitelných podniků. Program poskytuje bezplatnou podporu v podobě školení a mentoringu po dobu 6 měsíců. Kromě této podpory mají ženy také možnost získat 10 000 Eur. Programu se mohou zúčastnit ženy z Česka, Portugalska, Rumunska, Španělska a Turecka. Registrace je otevřena do 15. června 2020.

Zdroj: ZDE