EIC bude financovat 35 nových projektů

Evropská rada pro inovace vyhlásila financování 35 nových projektů v celkové finanční hodnotě 114 milionů Eur.

Hlavním cílem projektů je vyvinout prvotřídní technologie v oblastech nanotechnologie, umělé inteligence, robotiky, a v oblasti výroby energie s nulovými emisemi. Tyto projekty jsou součástí programu Pathfinder, systému financování, který podporuje konsorcia výzkumných pracovníků za účelem vývoje nových technologií. Projekty jsou rozděleny do dvou skupin, a to na s průlomovým potenciálem a ty, které již v minulosti byly Evropskou unií podpořeny skrze jiné programy. Mezi průlomovými technologiemi jsou projekty zaměřené na rozšíření použití vodíku jako čistého zdroje energie. V oblasti umělé technologie je cílem je rozvinout důvěru v umělou inteligenci prostřednictvím dekódování lidské interakce a komunikace mezi uživateli a zařízeními, aby byla tato interakce více intuitivní. Nejvíce financované jsou projekty z Německa, Itálie a Francie. Ze střední a východní Evropy je to největším příjemcem financí právě Česká republika.

Zdroj: ZDE