Science centra po celé Evropě v ohrožení

Science centra jsou jedny z mnoha institucí, které se v souvislosti se současnými opatřeními potýkají s nedostatkem financí.

Science centra, jeden z výukových prostředků s cílem ukázat veřejnosti výsledky vědeckého bádání a inspirovat mladou generaci k zájmu o povolání v oblasti výzkumu a inovací, stále nemají stanoveno, kdy mohou být otevřena. Finanční prostředky chybí jak na jejich provoz, tak na platy zaměstnanců. Již nyní je jisté, že přijdou o výdělek za květen i červen, což je období, kdy probíhá největší množství školních exkurzí. Situace se ale netýká všech vědeckých center v ČR, některé, jako je například VIDA! science centrum, jsou totiž dotované z prostředků města nebo kraje. Ostatní centra, u kterých je nejzásadnější podíl příjmu ze vstupného, už začala žádat o finanční pomoc jak stát, tak i potencionální partnery ze soukromého sektoru. Přispět může i veřejnost prostřednictvím zakoupení vstupenky, kterou budou moci použít při znovuotevření centra.


Zdroj: ZDE