Výzva AI Excelence

Výzva programu Horizon 2020.

V rámci pilíře Společenské vědy byla dne 11. července 2019 vyhlášena výzva s názvem H2020-ICT-2018-20 s 18 dílčími tématy zaměřenými na podporu rozvoje VaV zdrojů, zkušeností a infrastruktury, jako je HPC, robotické zařízení, Internet of Things infrastruktura. Klíčový důraz je kladen na akademický sektor, výzva má podpořit rozvoj PhD programů a integraci umělé inteligence do vzdělávacích programů.

Žádost o podporu lze podávat do 13. listopadu 2019.

Aktuální znění výzvy naleznete ZDE.