Podpora regionální spolupráce prostřednictvím CEUS

Čtyři národní grantové agentury spustí společné výzvy pro podporu regionální spolupráce.

 

Partnerství pro Vědu ve Střední Evropě (CEUS) tvoří čtyři národní grantové agentury – Rakouský Vědecký Fond, Grantová Agentura ČR, Polské Národní Vědecké Centrum a Slovinská V7zkumná Agentura. Partnerství CEUS by mělo sloužit k podpoře společného úsilí svých partnerů podpořit výzkumný potenciál ve střední Evropě prostřednictvím dvojstranných nebo trojstranných výzkumných projektů. Zároveň by mělo dojít ke snížení administrativního zatížení výzkumných týmů při podávání žádosti o grant.

Partnerství CEUS očekává, že se ke stávajícím členům připojí další grantové agentury ze střední Evropy, avšak v současnosti je jediným možným kandidátem Chorvatská Vědecká Nadace. Maďarský Národní Úřad pro Výzkum, Vývoj a Inovace je příliš v rukou státu na to, aby byl mezi partnery CEUS přijat.

Zdroj: ZDE.