Rada přijala rozpočet pro Brexit bez dohody

Dne 9 července 2019 přijala Rada EU metodiku financování pro případ Brexitu bez dohody.

 

Rada oznámila, že tato metodika umožní Evropské Unii financovat britské partnery v projektech spuštěných před Brexitem, pokud bude Velká Británie platit své příspěvky do rozpočtu i po Brexitu.

Pokud Velká Británie bude platit své  příspěvky po celý rok 2019, bude možné, aby se partneři z Velké Británie účastnili výzev, veřejných zakázek či soutěží jako koordinátoři/hlavní dodavatelé, vyjma těch pořádaných Evropskou Investiční Bankou.

Zdroj: ZDE.