Komise spustila online dotazník k Horizon Europe

Evropská komise spustila dne 28. června 2019 online dotazník pro strategický plán v letech 2021-2024 programu Horizon Europe.

 

Uvedený dotazník bude sloužit jako podklad pro implementaci programu Horizon Europe, aby byl rámcový program co nejvíce zaměřen na občany EU a aby podpořil velké společenské výzvy, jako je například udržitelná budoucnost.

Dotazník je možné vyplnit do 8. září 2019.

Zdroj: ZDE.