Nejasné zapojení Švýcarska do výzkumných programů

Švýcarské univerzity se obávají budoucnosti kooperace Švýcarska s Evropskou unií.

 

Univerzity ve Švýcarsku se obávají, že v následujících volbách zvítězí populistické strany, které by mohly ohrozit vzájemnou spolupráci mezi Švýcarskem a Evropskou unií – podobně, jako se tomu stalo již mezi léty 2014 a 2016. Ohrožená však není jenom spolupráce v rámcových programech na bázi vyjednávání spolupráce. Švýcarští voliči rovněž podporují strany, které se snaží omezit přístup cizinců na pracovní trh a chránit mzdy. I toto omezení volného pohybu pracovníků a osob může ohrozit zapojení Švýcarska do rámcových výzkumných programů.

Zdroj: ZDE.