Přeshraniční e-zdravotnictví

Evropští auditoři kritizují opatření přeshraničního elektronického zdravotnictví.

 

Evropský dvůr auditorů kritizuje způsob, jakým bylo elektronické zdravotnictví v rámci celé EU zavedeno a jakým způsobem je realizováno. Ačkoli byla elektronizace zdravotnictví spuštěna již v roce 2015, a stála 35 mil. EUR, využívá jej v průměru 200 tisíc pacientů ročně. Rozdělení pacientů v rámci Evropy je nerovnoměrné, většina těchto pacientů pochází z Francie.

Je kritizován i fakt, že pravidla pro přeshraniční elektronizaci zdravotnictví řeší pouze osoby, které cestují do zahraničí za zdravotní péčí cíleně, a nezabývají se pojištěnými osobami, které v zahraničí onemocní nebo si způsobí úraz.

Jelikož systému navíc chybí jasný plán financování poté, co stávající projekt e-zdravotnictví doběhne, plánuje Komise připravit navazující rozpočet.

Zdroj: ZDE.