Výzvy na podporu investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur

Výzvy na podporu investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur.

Dne 18. prosince 2018 byly v programu OP VVV vyhlášeny dvě výzvy, jejichž cílem je podpora modernizace a upgrade velkých výzkumných infrastruktur.

V první výzvě se jedná o podporu modernizace a upgrade  e-infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2022.

Alokované finanční prostředky pro tuto výzvu činí 1 100 mil. Kč.  Žádost o podporu je možné podávat do 31. května 2019.

Ve druhé výzvě se jedná o podporu modernizace a upgrade infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2022.

Alokované finanční prostředky pro tuto výzvu činí 1 900 mil. Kč.  Žádost o podporu je možné podávat do 31. května 2019.

Více informací ZDE a ZDE.