Výzva k podání žádosti o dotaci na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Výzva na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje.

 

MŠMT vyhlásilo dne 8. ledna 2019 dvě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků v kategoriích základního nebo aplikovaného výzkumu.

první z výzev jsou oprávněnými žadateli veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy, které jsou uvedené v příloze 1 výzvy.

Celková výše finančních prostředků na realizaci výzvy činí 6.809.707.421,- Kč, výše finančních prostředků pro jednotlivého oprávněného žadatele je rovněž uvedena v příloze 1 výzvy.

druhé z výzev jsou oprávněnými žadateli výzkumné organizace MŠMT, které nejsou vysokou školou a které jsou uvedené v příloze 1 výzvy.

Celková výše finančních prostředků na realizaci výzvy činí 115.463.000,- Kč, výše finančních prostředků pro jednotlivého oprávněného žadatele je rovněž uvedena v příloze 1 výzvy.

Žádost o dotaci lze podat do 7. února 2019.

Více informací naleznete ZDE a ZDE.