Nová platforma pro vzdělávání v obraně počítačové bezpečnosti, školení a evaluace

Iniciativa vychází z potřeby boje s rychle se vyvíjejícím kyberzločinem

Počátkem února se členské státy EU dohodly na vytvoření platformy pro vzdělávání, školení, výcvik a hodnocení v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany (ETEE platform). Platformu bude řídit Evropská bezpečnostní a obranná škola s dosavadní podporou Evropské obranné agentury (EDA), Evropské komise a Evropské služby vnější akce. Hlavním úkolem platformy má být koordinace školení kybernetické bezpečnosti a obrany ve státech EU. Již zavedená školení budou sladěna a standardizována a nové kursy budou koncipovány tak, aby pokrývaly mezery mezi školeními a skutečnými potřebami.

Na chybějící vzdělávání týkající se kybernetické bezpečnosti upozorňovaly členské státy. EDA proto vypracovala návrh následující po studii proveditelnosti, jejíž výsledky byly uzpůsobeny potřebám členských států. Nyní se úřad pokusí přesunout již existující vzdělávací a školící činnost pod novou platformu. Dobrým příkladem může být iniciativa zaměřená na výcvik kyberstrategického rozhodování (Cyber Strategic Decision Making Exercise). Platforma bude také usilovat a součinnost a spolupráci s iniciativami v rámci NATO, což spadá do rámce implementace Společné deklarace EU a NATO.

Platforma má zahájit provoz 1. září 2018. Do té doby musí proběhnout výběr zaměstnanců a vzniknout seznam úvodních školení. Plně funkční se platforma stane v dubnu příštího roku.

Celý plán vychází ze Strategie kybernetické bezpečnosti EU z roku 2013, podle níž úsilí o kybernetickou bezpečnost zahrnuje také dimenzi kybernetické obrany. Loni na podzim byla strategie aktualizována vzhledem k rychlému rozvoji kybernetické kriminality a nutností s ní bojovat. Z toho vychází í plán zesílit nejen postihy pachatelů, ale i zaměřit se na osvětu, vzdělávání, trénink expertů a mezinárodní spolupráci. Kybernetická bezpečnost je také jednou z priorit, které EDA stanovila v Plánu rozvoje schopností (Capability Development Plan).