Zpráva o výkonnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací v EU

Evropská komise zveřejnila Zprávu o výkonnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací (Science, Research and Innovation Performance report, SRIP) z roku 2024

Zpráva SRIP analyzuje dynamiku a hybné síly výzkumu a inovací. Kombinuje analýzu založenou na ukazatelích s hloubkovým průzkumem relevantních politických otázek a zaměřuje se jak na zúčastněné strany v oblasti výzkumu a inovací, tak na politiky v oblasti ekonomiky a financí. Zpráva uvádí, že investice EU do výzkumu a inovací v posledních dvou desetiletích vzrostly. To významně přispělo ke konkurenceschopnosti EU v oblasti zelených technologií a zvýšilo celkovou kvalitu výzkumu EU.

Zpráva také upozorňuje na tři hlavní výzvy pro výzkum a inovace v EU:

  • Nedostatečně využívané ekosystémy výzkumu a inovací: EU je předním světovým aktérem ve vědeckém výzkumu, ale při plném využití svého bohatého ekosystému výzkumu a inovací čelí několika překážkám. Ostré rozdíly v úsilí v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) napříč členskými státy drží cíl 3 % HDP mimo dosah
  • Přetrvávající rozdělení výzkumu a inovací: činnosti v oblasti výzkumu a inovací se obvykle soustřeďují do specifických sfér, což je vzorec, který lze posílit poskytováním podpory činnostem a aktérům s nejvyšší výkonností
  • Technologická propast ve srovnání s jinými regiony světa, způsobená rovněž složitostí při zvyšování investic soukromého sektoru do výzkumu a inovací na úrovni EU. I když EU dosáhla výrazného posunu v přechodu na zelenou energii, v digitální oblasti je stále třeba dosáhnout pokroku.

Dokument je dostupný ZDE.

Zdroj ZDE.