Nové vodíkové iniciativy v regionu západních Čech a Bavorska

Byly zahájeny dva nové dvouleté vodíkové projekty v rámci evropského programu Interreg, které se zaměřují na rozvoj spolupráce mezi západními Čechami a severním Bavorskem

Tyto projekty, nazvané Vodíkový region Čechy & Bavorsko (HyBaBo) a HYDROMUN, mají za cíl podpořit rozvoj vodíkových technologií a sdílení znalostí v regionu.

Projekt HyBaBo, zahájený 7. června 2024, se bude zaměřovat na vytvoření společné vodíkové koncepce pro severní část česko-bavorského pohraničí. Hlavním cílem je koordinace rozvoje vodíkového hospodářství a výměna zkušeností mezi oběma regiony. Projekt potrvá do března 2026.

Projekt HYDROMUN byl zahájen v dubnu 2024 a zaměřuje se na vytvoření přeshraniční sítě pro výzkum vodíkových technologií pro malé a střední podniky. Projekt vedený Západočeskou univerzitou v Plzni a dalšími partnery se soustředí na hodnocení technických a ekonomických aspektů vodíkových projektů. Součástí projektu je i pilotní vodíkový závod ve Wunsiedelu a vodíková laboratoř na OTH Regensburg.

Oba projekty představují významné kroky k rozvoji vodíkových technologií v česko-bavorském pohraničí. Spolupráce mezi českými a bavorskými institucemi otevře nové možnosti pro regionální rozvoj a podporu inovací v oblasti udržitelné energetiky.

Zdroj ZDE.