Jak se daří plnit digitální cíle?

Byla zveřejněna zpráva poskytující ucelený přehled pokroku v dosahování digitálních cílů a cílových hodnot stanovených pro rok 2030 v programu Digitální dekády (DDPP)

Zpráva, zveřejněna Evropskou komisí, je doplněna analýzou národních strategických plánů Digitální dekády, které představily členské státy a které podrobně popisují plánovaná vnitrostátní opatření a financování, jež mají přispět k digitální transformaci EU. Analýza ukazuje, že kolektivní úsilí členských států výhledově nedosáhne úrovně ambicí EU. Mezi zjištěné nedostatky patří potřeba dalších investic jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni, zejména v oblasti digitálních dovedností, vysoce kvalitního propojení, zavádění umělé inteligence (AI) a datové analýzy ze strany podniků, výroby polovodičů a rozběhových ekosystémů.

EU v současné době zaostává v cílech konektivity, optické sítě dosahují pouze 64 % domácností a kvalitní sítě 5G pokrývají pouhých 50 % území. Pod cílovou úrovní je také využívání AI, cloudu a dat velkého objemu ze strany podniků. Pro zachování konkurenceschopnosti, zejména s ohledem na geopolitickou situaci a hrozby kybernetické bezpečnosti, je nezbytné posílení spolupráce a investic.

V současnosti jsou cíle v oblasti digitálních dovedností stanovené Digitální dekádou stále ještě daleko od splnění, neboť alespoň základní digitální dovednosti má pouze 55,6 % obyvatel EU. Pokrok je zaznamenán v oblasti digitálních veřejných služeb a dostupnosti elektronické identifikace, dosažení plného přístupu k digitálním službám do roku 2030 však bude vyžadovat další úsilí.

Zdroj ZDE.