Sledování demografických změn v EU

Evropská komise zavádí interaktivní nástroj pro sledování a předvídání demografických změn v EU

Dne 29. dubna 2021 spustila Evropská komise interaktivní online nástroj EU s názvem „Atlas demografie“, který slouží k vizualizaci, monitorování a předvídání demografických změn v Evropské unii. Tento nástroj byl vyvinut Společným výzkumným střediskem Komise (JRC) a poskytuje rychlý a snadný přístup ke komplexnímu souboru demografických údajů a znalostí shromážděných na úrovni EU, národní, regionální a místní úrovni. Obsahuje oficiální statistiky a projekce Eurostatu, nová data s vysokým prostorovým rozlišením vytvořená Společným výzkumným střediskem a tematické příběhy, které spojují demografické trendy s konkrétními oblastmi politiky.

Zdroj: ZDE.