Podepsáno memorandum mezi EIC a EIT

Bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Evropskou radou pro inovace a Evropským inovačním a technologickým institutem

Evropská komise oznámila podpis memoranda 8. ledna 2021. Sloužit má k posílení stávající podpory EIC a EIT vůči inovativním začínajícím malým a středním podnikům, k rozšíření v Evropě a zajištění přístupu k vzájemným poradenským službám. Cílem je urychlení podpory vysoce inovativních začínajících podniků a koordinace úsilí na podporu ženských inovátorek spolu s inovátory z méně zastoupených regionů. EIC a EIT společně plánují sdílení dat o zmíněných podnicích, včetně informací o měření a dosažených úspěchů. Aby bylo těchto cílů dosaženo, EIC a EIT vytvoří trvalou pracovní skupinu, pravidelné přezkumy a společné komunikační úsilí.

Zdroj: ZDE.